ATZinspecties.nl, is een onderdeel van ATZtechniek.nl en ATZenergie.nl, dit onderdeel is voor onze NEN 1010 inbedrijfstelling, en NEN 3140 inspecties, voor de verzekering of eigenlijk voor U zelf, met een certificaat van inspectie kunt u de staat van de installatie aantonen, maar ook een korting op U huidige verzekering aanvragen,

Wat houd een NEN 3140 inspectie eigenlijk in?

Een inspectie NEN 3140 houd in dat de installatie, of een deel daarvan, (de inspectie aanvrager maak uit wat er gecontroleerd moet worden), gecontroleerd word, een goed of afkeur bestaat hier niet, U kunt het een beetje vergelijken met een taxatierapport, er word van de installatie een rapport opgesteld, het zogenaamde certificaat, daar staat in of delen van de installatie goed, voldoende, niet goed, of onveilig, zijn, er worden verschillende metingen verricht,

#De isolatie metingen, dit is om te kijken of er geen ongeisoleerde of lekkende draden of delen in de installatie zitten,

#De impedantie meting, deze meting kan bepalen of de zekering automaat of smeltveiligheid, er wel op tijd uit gaat bij een kortsluiting of aardlek, de kortsluitstroom resp. aardlek stroom ten opzichte van de aardelektrode word berekend, als er gebruik word gemaakt van een aardlekschakelaar zogenaamd hulpmiddel is de aardlek stroom niet echt belangrijk,

#Aardlekschakelaar test word het type gecontroleerd en word zowel op de uitschakel stroom als uitschakel tijd,

#Om het een en ander goed te laten werken worden alle aarde in het huis of gebouw gecontroleerd op deugdelijke aansluiting aan de aardelektrode,

#U installatie hoeft niet direct aan de nieuwste eisen te voldoen, maar aan de eisen die er toen der tijd dat de installatie aangelegd of aangepast werd golden, dat houd eigenlijk alleen maar in dat er gewoon geen aantekening in het certificaat gemaakt word van een mankerend onderdeel dat later pas in installaties verplicht werd, wel moeten alle onderdelen die niet verplicht waren maar wel gemonteerd zijn naar behoren werken,

#Daarnaast word er een ook een visuele controle gedaan, waarbij gevaarlijke situatie in kaart worden gebracht, bij voorbeeld of de schakelaars de fase schakelen, en niet de nul leider, en of er geen verkleurde isolatie op de aansluitpunten van de draad zitten, dit wijst op slecht contact, dus brandgevaar, er worden ook Infra rood foto's gemaakt van de hoofdverdeler(s), met een speciale Fluke IR camera, hierdoor kan een slecht contact of warmte bron direct herkent worden,

Zoals gezegd, het certificaat ontvang u altijd, er staat in beschreven wat de resultaten zijn, goed of afkeur is hier niet, het is voor U fijn te weten in welke staat de installatie verkeerd, en U kunt de verzekering aantonen dat de installatie in een goede staat verkeert, ons certificaat is gewoon een A4 tje waarin alle meetgegevens staan die de verzekering nodig heeft, zoals een APK keurings raport, geen dure overboge foto's of boekwerken zoals een taxatie raport, dit is voor de verzekering ook niet vereist, en jaagt U alleen op kosten,

Uiteraard kan een inspectie niet door de installatie heen kijken, deze is uiteindelijk in het huis weggewerkt, maar veel fouten komen toch aan het licht door de vereiste NEN 3140 metingen, zeker de uiterst gevaarlijke aardonderbreking, waardoor elektrische apparaten spontaan onder spanning kunnen komen te staan,

Daarnaast is het aan U of U het laat repareren, wij ATZtechniek.nl repareren ook, dat houd in dat U het meteen kunt laten herstellen, dit spaart U veel kosten, omdat U geen herinspectie hoeft te doen, om een certificaat te verkrijgen met 0 aanmerkingen, ook geven wij advies, zodat u bij kleine gebreken het mischien gewoon zelf kan oplossen, zoals bv een loszittende leiding,

 

De kosten van een NEN 3140 inspectie hangen van de installatie af, maar vallen over het algemeen best mee al vanaf € 150 U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met de Inspecteur de heer PJ van der Meer, ,

Terug naar startpagina>>